Rehabilitacja zaburzeń ośrodka mowy i ręki spastycznej

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

W związku z realizacją projektu „Opracowanie przez COL ATMA innowacyjnej terapii rehabilitacyjnej zaburzeń ośrodka mowy i ręki spastycznej powstałych w wyniku udaru mózgu”, w ramach działania OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.2.1 WSPARCIE PROCESÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 dnia 03 marca 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup zestawu ortez dynamicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku postępowania znajdą Państwo w załączonym pliku.

Informacja o wyniku postępowania_ATMA

Projekt GRADYS

Nasi domownicy mieli przyjemność brać udział w tym projekcie. Na początku musieliśmy ich przekonać do przystąpienia do programu, jednak w bardzo krótkim czasie wręcz wyczekiwali na kolejne spotkania z Panią Psycholog i zajęcia przy komputerze. Pewnie jesteście ciekawi co to za program, a więc zapraszam do lektury.

Czytaj dalej “Projekt GRADYS”