Lekarze prowadzący

Dr n. med. Katarzyna Porzych - Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatra

lek. med. Jacek Dulęba - Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

Pielęgniarka koordynująca

mgr Aneta Szczerba - magister pielęgniarstwa, oligofrenopedagog, specjalista w dziedzinach: pielęgniarstwo opieki długoterminowej, pielęgniarstwo pediatryczne, leczenie ran, nieinwazyjna wentylacja mechaniczna, żywienie dojelitowe i pozajelitowe, zarządzanie w opiece zdrowotnej oraz zarządzanie w oświacie

Lekarze specjaliści

Dr n. med. Jerzy Tomasz Talkowski - Specjalista ortopedii
Dr n. med. Jacek Szopiński - Specjalista z zakresu konsultacji i leczenia żywieniowego i chirurgii ogólnej
lek. med. Paweł Niwiński - Specjalista urolog
lek. med. Dorota Jabłońska - Specjalista diagnostyki obrazowej
lek. med. Jakub Woźniak - Specjalista psychiatrii
lek. med.Andrzej Zahorski - Specjalista neurolog
lek. med. Jan Filipiak - Specjalista onkolog
lek. med. Marek Trawicki - Specjalista chorób płuc
lek. med. Czanita Cieścińska - Specjalista dermatolog
lek. med. Wiktoria Rajczyk - Specjalista neurolog
lek. med. Marek Machiński - Specjalista psychiatrii