Opieka domowa

Informujemy, że w związku z zakończeniem projektu RPKP.09.03.02-04-0061/18 pt. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie powiatu bydgoskiego, dysponujemy 36 komercyjnymi miejscami świadczenia usług społecznych realizowanych w formie usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych w domu pacjenta. W przypadku zainteresowania pacjentów szczegółowe informacje udziela recepcja Centrum Opieki Leczniczej Atma pod numerem telefonu 52 330 69 12.

DOMOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Opiekunki domowe zapewniają usługi opiekuńcze dla osób tego potrzebujących
w zakresie:

I. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej obejmuje:

 • dokonywanie zakupów art. spożywczych i innych niezbędnych do codziennej egzystencji podopiecznego,
 • pomoc w przygotowaniu posiłku wyłącznie dla podopiecznego lub dostarczenie posiłku gotowego do domu,
 • zwracanie uwagi na stan techniczny posiadanego przez podopiecznego sprzętu, wyposażenie itp. i w uzgodnieniu z podopiecznym
 • zalecanie jego konserwacji i napraw,
 • dostarczanie prasy, książek,
 • wyjście z podopiecznym na spacer,
 • załatwianie innych spraw na życzenie podopiecznego np. opłacanie świadczeń za czynsz, gaz, światło, telefon, RTV i innych.

II. Pomoc w zakresie podstawowej opieki higienicznej w zależności od stanu zdrowia obejmuje:

 • dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania,
 • utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
 • pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży wierzchniej ,
 • dbanie o czystość bielizny pościelowej – ewentualnie odnoszenie jej do punktów pralniczych.

III. Pomoc w zakresie pielęgnacji oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem w zależności od stanu zdrowia obejmuje:

 • prześcielenie łóżka,
 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej ,
 • pomoc przy myciu, kąpieli, czesaniu, ubieraniu,
 • układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji,
 • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 • zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept,
 • karmienie chorego o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,
 • zachęcanie do wykonywania prac ręcznych, spacerów,
 • wskazywanie rodzinie uwag, spostrzeżeń dotyczących podopiecznego w zakresie całokształtu sprawowanej opieki.

Realizacja potrzeb osób chorych w zakresie pielęgnacji medycznej (masaż, podawanie zastrzyków, lekarstw, pielęgnacja odleżyn) nie należy do obowiązków opiekunek.

Opiekunki nie wykonują prac związanych z generalnymi porządkami w miejscu zamieszkania podopiecznego.

KOMPLEKSOWA OPIEKA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Centrum Opieki Leczniczej ATMA od ponad 5 lat realizuje świadczenia w zakresie kompleksowej opieki długoterminowej. Osoby objęte opieką to przede wszystkim osoby starsze, przewlekle chore, niepełnosprawne. Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń widzimy lukę organizacyjną w opiece nad pacjentem ciężko chorym wypisanym po leczeniu szpitalnym do domu, nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, nad pacjentami cierpiącymi fizycznie i psychicznie z powodu m.in. odleżyn, stomii, bolesnych przykurczów stawów, problemów zdrowotnych wynikających z długotrwałego unieruchomienia. Na to wszystko nakładają się niemożliwe do załatwienia sprawy społeczno-socjalne.

Kompleksowa opieka w miejscu zamieszkania to nasza nowatorska propozycja dla potrzebujących oraz ich rodzin, w ramach której oferujemy:

 • Specjalistyczną opiekę pielęgniarską
 • Opiekę opiekunów medycznych
 • Opiekę opiekunów środowiskowych
 • Fizjoterapię
 • Terapię psychologiczną
 • Terapię neurologopedyczną
 • Trening rodziny w zakresie umiejętności opiekuńczo-pielęgnacyjnych
 • Wypożyczanie sprzętu: łóżko rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, chodziki/balkoniki, kule łokciowe itp.

Poniżej prezentujemy kolejne etapy realizacji kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania:

1. Kontakt telefoniczny/osobisty pacjenta/rodziny z Pielęgniarką Koordynującą

2. Wizyta Pielęgniarki Koordynującej w domu pacjenta w przeciągu 24 h od kontaktu telefonicznego:

 • rozpoznanie stanu bio-psycho-społecznego pacjenta (diagnoza potrzeb),
 • ustalenie form i zakresu pomocy udzielanej przez specjalistów.

3. Przekazanie przez Pielęgniarkę Kordynującą planu działań wraz z harmonogramem ich realizacji pacjentowi/rodzinie (wizyta lub kontakt e-mail) oraz kosztorysem przedsięwzięcia*.

4. Podpisanie umowy w domu pacjenta, dotyczącej realizacji kompleksowej opieki.

5. Realizacja kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania pacjenta.

6. Wizyty weryfikująco- wspierające Pielęgniarki Koordynującej.

* Koszty kompleksowej opieki ustalane są na podstawie Cennika Usług oraz indywidualnego podejścia do problemów pacjenta i jego rodziny.

Proponowane rozwiązanie wyróżnia się od innych dostępnych na rynku usług pomocowych kompleksowością, szybkością działania, trafnością odpowiedzi na potrzeby osób zależnych i ich opiekunów