Projekt GRADYS

Nasi domownicy mieli przyjemność brać udział w tym projekcie. Na początku musieliśmy ich przekonać do przystąpienia do programu, jednak w bardzo krótkim czasie wręcz wyczekiwali na kolejne spotkania z Panią Psycholog i zajęcia przy komputerze. Pewnie jesteście ciekawi co to za program, a więc zapraszam do lektury.

Problematyka zdrowia fizycznego i psychicznego osób starszych jest dziś w Polsce, wobec dokonujących się zmian w strukturze demograficznej ludności, bardzo aktualna. Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę społeczną. W tym kontekście troska o zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi starszych staje się ważnym i pilnym zadaniem zdrowia publicznego, psychologii i medycyny społecznej. Istotnym elementem zdrowia psychicznego jednostki jest jej sprawność poznawcza. Ma ona znaczenie zarówno dla jakości funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, jak i dla subiektywnie odczuwanej przez niego jakości życia.

Dla skuteczności metody w projektowanym treningu z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości muszą zostać zachowane przesłanki decydujące o jej skuteczności: odniesienie do codziennych aktywności osób starszych, w tym konfrontacja w wirtualnym świecie z sytuacjami trudnymi, ale w bezpiecznym środowisku, dostosowanie języka, dostosowanie poziomu trudności wykonywanych zadań do możliwości użytkownika, zarówno poznawczych jak i technicznych (przystosowanie stosowanych w treningu urządzeń dla osób z ograniczonymi możliwościami korzystania z nowoczesnych technologii). Terapia z elementami wirtualnej rzeczywistości będzie etapem poprzedzającym sprawdzenie wykorzystania nabytych lub odzyskanych umiejętności w świecie rzeczywistym. Wszystkie te aspekty zostaną uwzględnione w opracowywanych scenariuszach i odzwierciedlone w projektowanych elementach software i używanego hardware.

Aktualnie gotowe już są scenariusze wszystkich ćwiczeń symulacyjnych i trwają prace nad specyfikacją oprogramowania. Kolejnym zadaniem będzie stworzenie prototypów narzędzi do ćwiczeń symulacyjnych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, a następnie ocena ich skuteczności.