W ramach świadczonych, stacjonarnych usług opieki krótko i długoterminowej oraz rehabilitacji, ośrodek zapewnia całodobowe usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz rehabilitacje od poniedziałku do piątku (w soboty po uzgodnieniu), osobom po zakończonym procesie hospitalizacyjnym. Celem pobytu jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja i usprawnienia ruchowe, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki. Umowa zawiera zakres świadczeń . Usługi dodatkowe szczegółowo wymienione są w cenniku.

Opłaty

 1. Rezerwacja miejsca odbywa się na podstawie wpłaconej kaucji zwrotnej na koniec pobytu w wysokości 1 000 zł
 2. W dniu przyjęcia do ośrodka na pobyt opiekuńczo-rehabilitacyjny, strona umowy wnosi opłatę w wysokości ustalonej w umowie
  wg obowiązujących cenników i zakresu zamówionych świadczeń.
 3. Minimalny czas pobytu pacjenta wynosi 2 tygodnie.
 4. Opłata za pobyt może być uiszczona odpowiednio przez pacjenta, jego opiekuna prawnego, kuratora, członka rodziny lub inną osobę trzecią.
 5. Opłaty dodatkowe rozliczane są na koniec okresu rozliczeniowego. W skład dodatkowych opłat wchodzi:
  - Leki.
  -Środki pielęgnacyjne (pieluchomajtki i podkłady) .
  -Specjalistyczne środki opatrunkowe.
  -Badania laboratoryjne.
  -Transport medyczny.

Dokumentacja wymagana do przyjęcia pacjenta

 

 1. Kserokopie dokumentacji medycznej – celem kwalifikacji pacjenta do naszej placówki.
 2. Dowód osobisty.

Przyjęcie Pacjenta następuje po:

 1. Termin oraz godzina przyjęcia i wypisu ustalany jest indywidualnie.
 2. Zakwalifikowaniu przez lekarza.
 3. Zawarciu umowy.
 4. Uiszczeniu opłaty za pobyt (gotówka/przelew).

W pierwszym dniu przybycia pacjent otrzymuje: 

 • Zakwaterowanie (w pokoju 1-osob, 2-osob, 3-osob) po uprzednim uzgodnieniu.
 • Badanie lekarskie: 
  - zlecenie indywidualnej lub grupowej terapii.
  - wyżywienie (zbilansowana dieta).

W ostatnim dniu pobytu pacjent lub rodzina zobowiązani są do odebrania oryginał wypisu.

W dniu przyjęcia pacjent powinien posiadać:

 1. Oryginał dowodu osobistego.
 2. Środki pielęgnacyjno-myjące.
 3. Ręczniki.
 4. Piżamę, koszulę nocną, szlafrok.
 5. Dresy lub ubiór sportowy, stabilne obuwie.
 6. Odzież dzienną.
 7. Pieluchomajtki, leki.
 8. Potrzebne zaopatrzenie ortopedyczne.

 

Pobyt pacjenta

 1. COL ATMA  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i kosztowności pacjenta. Gotówka, karty płatnicze, biżuteria itp. powinny być przekazane do depozytu ośrodka.
 2. W sytuacjach szczególnych, mając na względzie dobro wszystkich pacjentów. Dyrekcja ośrodka zastrzega sobie prawo zmiany pokoju pacjenta.
 3. Za zniszczenia nie wynikające ze zużycia oraz za inne szkody wyrządzone przez pacjenta w czasie jego pobytu ponosi odpowiedzialność materialną pacjent i/lub opiekun prawny.
 4. Informacje dotyczące  procesu leczniczego udzielane są wyłącznie przez lekarza ośrodka pacjentowi lub osobie przez niego uprawnionej, w drodze kontaktu osobistego.
 5. Informacje dotyczące procesu rehabilitacji udzielane są wyłącznie przez fizjoterapeutę sprawującego opiekę fizjoterapeutyczną pacjentowi lub osobie przez niego uprawnionej, w drodze kontaktu osobistego.