Zapewniamy rehabilitację na najwyższym poziomie, wykorzystując znane i uznawane na całym świecie metody i koncepcje terapeutyczne, między innymi koncepcję Bobath, Vojty, PNF, SET, Anatomy Trains, MDT McKenzie, Cyriax OM, B. Mulligan Concept.

Naszą kadrę stanowią między innymi:

dr n. med.  Justyna Stępowska - specjalista fizjoterapii, nauczyciel akademicki Katedry Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

mgr Paweł Wróblewski - fizjoterapeuta i trener personalny.

mgr Aleksandra Bagrowska - fizjoterapeuta

lic Michał Wilczyński - fizjoterapeuta

mgr Kamila Nowakowska - neurologopeda

mgr Katarzyna Matuszak - psycholog

Pierwszy dzień pobytu zaczynamy od pierwszej wizyty – lekarza oraz fizjoterapeuty. Wizyta ta pozwoli na przeprowadzenie dokładnego wywiadu z pacjentem oraz badania funkcjonalnego. Na podstawie zebranych informacji oraz po przeprowadzeniu analizy wyników i dokumentacji medycznej wspólnie opracowujemy plan terapii, cele rehabilitacji oraz program usprawniania. Szczegółowy plan terapii omawiamy z pacjentem i rodziną.

Do dyspozycji pacjenta są 4 sale, na których prowadzona jest rehabilitacja.
- Sala do terapii indywidualnej, przeznaczona wyłącznie dla jednego pacjenta i jednego terapeuty, aby możliwie najlepiej skoncentrować uwagę pacjenta na terapii
- Sala do terapii funkcjonalnej, wyposażona w systemy ćwiczeń w odciążeniu i z obciążeniem, Rezonans Stochastyczny, przyrządy do ćwiczeń propriocepcji, koordynacji oraz funkcji dnia codziennego
- Sala do fizykoterapii, podzielona na 3 stanowiska na których pacjenci mogą skorzystać z, elektroterapii, sonoterapii, magnetoterapii, magnetostymulacji, światłolecznictwa (laseroterapii, naświetlania lampami Sollux oraz Bioptron), SEMG Biofeedback (elektrostymulacja lub trening mięśniowy z jednoczesną obserwacją zapisu przezskórnego elektromiografu).
- sala do terapii manualnej, mięśniowo-powięziowej oraz masażu.
Pacjenci mają możliwość skorzystania również ze specjalistycznej aparatury diagnostycznej takiej jak Simi Motion System – system do wideoanalizy ruchu, Footscan – dynamiczna podobarografia, SEMG- przezskórny elektromiografia.

Do najliczniejszej grupy pacjentów, z jakimi pracują nasi terapeuci można zaliczyć pacjentów po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych, wypadkach komunikacyjnych (również z paraplegią, tetraplegią), planowanych zabiegach ortopedycznych (endoprotezoplastyka, artroskopie, rekonstrukcje struktur stawowych).
Umożliwiamy również pobyty w celu przygotowania się do zabiegów ortopedycznych tak, aby późniejsze usprawnianie było jak najefektywniejsze i pacjent mógł jak najszybciej osiągnąć szczyt swojej sprawności.