Turnusy rehabilitacyjne

W cenie pobytu:

 • Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych o wysokim standardzie, w pokojach łazienką, TV, internet.
 • Wyżywienie: 5 posiłków dziennie
 • 24 godzinna opieka opiekunek medycznych i pielęgniarek
 • Wizyta lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej raz w tygodniu
 • Program animacyjny prowadzony na terenie ośrodka (program ulega zmianie w zależności od pory roku)
 • Przyjmujemy osoby niesamodzielne bez konieczności kwaterowania osób towarzyszących.
 • Na dodatkowe usługi oferujemy 10% rabatu
 • Indywidualna praca z rehabilitantem 6 dni w tygodniu

Turnus dla pacjentów ze Stwardnieniem Rozsianym (SM)

 • 14 dniowy turnus rehabilitacji funkcjonalnej z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath i PNF, Vojty 2 x 1.5h
 • Łącznie 36 godzin ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • Pionizacja 30 min,
 • Terapia czynności dnia codziennego,
 • Fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • Dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego

Turnus dla pacjentów ze Stwardnieniem Rozsianym (SM):

 • 21 dniowy turnus rehabilitacji funkcjonalnej z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath i PNF, Vojty 2 x 1.5h
 • Łącznie 54 godzin ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • pionizacja 30 min,
 • terapia czynności dnia codziennego,
 • fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego

 Turnus dla pacjentów ze Stwardnieniem Rozsianym (SM):

 • 28 dniowy turnus rehabilitacji funkcjonalnej z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath i PNF, Vojty 2 x 1.5h
 • Łącznie 72 godzin ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • pionizacja 30 min,
 • terapia czynności dnia codziennego,
 • fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego

Turnus dla pacjentów po urazie rdzenia kręgowego

 • 14 dniowy turnus aktywnej rehabilitacji dla osób poruszających się na wózku z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath, PNF, Vojty i neuromobilizacji (2 x 1,5h),
 • Łącznie 36 godzin ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • nauka samodzielnego życia,
 • pionizacja 30 min,
 • terapia czynności dnia codziennego,
 • fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego

Turnus dla pacjentów po urazie rdzenia kręgowego:

 • 21 dniowy turnus aktywnej rehabilitacji dla osób poruszających się na wózku z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath, PNF, Vojty i neuromobilizacji (2 x 1,5h),
 • Łącznie 54 godziny ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • nauka samodzielnego życia,
 • pionizacja 30 min,
 • terapia czynności dnia codziennego,
 • fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego

Turnus dla pacjentów po urazie rdzenia kręgowego:

 • 28 dniowy turnus aktywnej rehabilitacji dla osób poruszających się na wózku z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath, PNF, Vojty i neuromobilizacji (2 x 1,5h),
 • Łącznie 72 godziny ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • nauka samodzielnego życia,
 • pionizacja 30 min,
 • terapia czynności dnia codziennego,
 • fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego

Turnus dla pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych

 • 14 dniowy turnus terapii neurologicznej dla osób po urazach czaszkowo-mózgowych, po urazach wielonarządowych przebywających w śpiączkach z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath, PNF,
  Vojty i neuromobilizacji (2 x 1,5h),
 • łącznie 36 godziny ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • terapia czynności dnia codziennego,
 • pionizacja 30 min,
 • fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego,
 • dla opiekunów nauka opieki nad podopiecznym,

Turnus dla pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych:

 • 21 dniowy turnus terapii neurologicznej dla osób po urazach czaszkowo-mózgowych, po urazach wielonarządowych przebywających w śpiączkach z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath, PNF, Vojty i neuromobilizacji (2 x 1,5h),
 • Łącznie 54 godziny ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • terapia czynności dnia codziennego,
 • pionizacja 30 min,
 • fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego,
 • dla opiekunów nauka opieki nad podopiecznym,

Turnus dla pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych:

 • 28 dniowy turnus terapii neurologicznej dla osób po urazach czaszkowo-mózgowych, po urazach wielonarządowych przebywających w śpiączkach z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath, PNF, Vojty i neuromobilizacji (2 x 1,5h),
 • Łącznie 72 godziny ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • terapia czynności dnia codziennego,
 • pionizacja 30 min,
 • fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego,
 • dla opiekunów nauka opieki nad podopiecznym

Turnus dla pacjentów po udarach krwotocznych i niedokrwiennych mózgu

 

 • 14 dniowy turnus aktywnej rehabilitacji dla osób po udarze z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath, PNF, Vojty i neuromobilizacji (2 x 1h), (24 godzin ćwiczeń)
 • terapia zespołu bark-ręka oraz bolesnego barku (1 x 1h), (12 godzin ćwiczeń)
 • Łącznie: 36 godziny ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • nauka samodzielnego życia,
 • pionizacja 30 min,
 • terapia czynności dnia codziennego,
 • fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego

Turnus dla pacjentów po udarach krwotocznych i niedokrwiennych mózgu:

 • 21 dniowy turnus aktywnej rehabilitacji dla osób po udarze z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath, PNF, Vojty i neuromobilizacji (2 x 1h), (38 godzin ćwiczeń)
 • terapia zespołu bark-ręka oraz bolesnego barku (1 x 1h), (18 godzin ćwiczeń)
 • Łącznie: 56 godziny ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • nauka samodzielnego życia,
 • pionizacja 30 min,
 • terapia czynności dnia codziennego,
 • fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego

Turnus dla pacjentów po udarach krwotocznych i niedokrwiennych mózgu:

 • 28 dniowy turnus aktywnej rehabilitacji dla osób po udarze z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath, PNF, Vojty i neuromobilizacji (2 x 1h), (48 h ćwiczeń)
 • terapia zespołu bark-ręka oraz bolesnego barku (1 x 1h), (24 godzin ćwiczeń)
 • Łącznie: 72 godziny ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • nauka samodzielnego życia,
 • pionizacja 30 min,
 • terapia czynności dnia codziennego,
 • fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego

Turnus dla pacjentów geriatrycznych (z chorobami takimi jak: Parkinson, otępienie)

 

 • 14 dniowy turnus rehabilitacji z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath, PNF, Vojty, integracji sensomotorycznej (2 x 0,5h), (12 godzin ćwiczeń)
 • terapia czynności manualnych (1 x 1h), (12 godzin ćwiczeń)
 • nauka samodzielnego życia (1 x 1h), (12 godzin ćwiczeń)
 • Łącznie 36 godziny ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • pionizacja/doskonalenie lokomocji 30 min,
 • terapia czynności dnia codziennego,
 • fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego

 

Turnus dla pacjentów geriatrycznych (z chorobami takimi jak: Parkinson, otępienie):

 • 21 dniowy turnus rehabilitacji z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath, PNF, Vojty, integracji sensomotorycznej (2 x 0,5h), (18 godzin ćwiczeń)
 • terapia czynności manualnych (1 x 1h), (18 godzin ćwiczeń)
 • nauka samodzielnego życia (1 x 1h), (18 godzin ćwiczeń)
 • Łącznie: 54 godziny ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • pionizacja/doskonalenie lokomocji 30 min,
 • terapia czynności dnia codziennego,
 • fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego

 

Turnus dla pacjentów geriatrycznych (z chorobami takimi jak: Parkinson, otępienie):

 • 28 dniowy turnus rehabilitacji z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych NDT Bobath, PNF, Vojty, integracji sensomotorycznej (2 x 0,5h), (24 godzin ćwiczeń)
 • terapia czynności manualnych (1 x 1h), (24 godzin ćwiczeń)
 • nauka samodzielnego życia (1 x 1h), (24 godzin ćwiczeń)
 • Łącznie: 72 godziny ćwiczeń
 • Tylko terapia indywidualna
 • pionizacja/doskonalenie lokomocji 30 min,
 • terapia czynności dnia codziennego,
 • fizykoterapia dwa zabiegi (wg wskazań),
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego