Doskonalenie zawodowe

Centrum ATMA zaprasza Cię do skorzystania z oferty kursów dokształcających, doskonalących umiejętności zawodowe.
W ofercie kursów znaleźć można propozycje dające możliwość poszerzenia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności co pozwali znacząco poprawić jakość życia osób chorych przewlekle o różnym stopniu zaawansowania choroby, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych.
Oferta edukacyjna skierowana jest do osób indywidualnych, pracowników zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia jak również osób świadczących usługi opiekuńcze w sektorze opieki domowej.

Kursy dokształcające realizowane są w systemie dziennym/weekendowym w wymiarze 10 — 20 godzin zegarowych w Centrum Opieki Leczniczej ATMA w Bydgoszczy, w grupach 8 — 10 osobowych.

Sposób prowadzenia zajęć: prezentacje multimedialne, dyskusje, warsztaty oraz pokazy i ćwiczenia w naturalnym środowisku osób wymagających opieki specjalistów (pacjenci ATMY)!

Termin organizacji kursu uzależniony jest od zgłoszenia się wymaganej liczby osób określonej przez Organizatora kształcenia.

 • Organizacja opieki i pielęgnacji w domu osoby chorej
 •  Stosowanie sprzętu i produktów pielęgnacyjnych, ułatwiających utrzymanie higieny u osób leżących
 • Bezpieczne     podnoszenie    i           przemieszczanie          osób    niesamodzielnych i niepełnosprawnych
 • Edukacja i aktywizacja osób niesamodzielnych do samoobsługi
 • Technologie i metody ułatwiające komunikowanie się z seniorem
 •  Pielęgnacja osób z odleżynami
 •  Pielęgnacja osób z nietrzymaniem moczu
 •  Pielęgnacja osób z wyłonioną stomią
 •  Opieka nad osobą po udarze
 •  Zasady i ułatwienia w opiece nad osobą niesamodzielną
 •  Postępowanie terapeutyczne w cukrzycy
 •  Dieta seniora
 •  Zasady opieki nad osobą żywioną dojelitowo: sonda żołądkowa, PEG
 • Opieka w świetle prawa, system opieki w Polsce
 • Towarzyszenie osobie umierającej

Zrealizujemy również kursy dokształcające na zadany temat w obszarach prowadzonej działalności.