Praktyki zawodowe pielęgniarek i opiekunów medycznych

Praktyki zawodowe stanowią ważną część edukacji. Dzięki nim studenci/słuchacze/uczniowie mają szansę na skonfrontowanie własnej wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez konkretnych pracodawców. Tym samym wkraczają też na rynek pracy i zdobywają na nim pierwsze doświadczenia. Pragniemy dać możliwość ugruntowania i zweryfikowania wiedzy oraz umiejętności w naturalnym – a nie symulowanym środowisku opiekuńczo-leczniczym adeptom pielęgniarstwa, terapii zajęciowej oraz przyszłym opiekunom medycznym. Jesteśmy przekonani, że zdobyte w naszym Ośrodku doświadczenia zawodowe, umiejętności interpersonalne i organizacyjne będą wiązały się z najwyższymi standardami przyszłej pracy zawodowej.