Pobyt wytchnieniowy

ATMA stara się odpowiadać na wyzwania dzisiejszego Świata dlatego właśnie Centrum stworzyło pobyty wytchnieniowe. Pobyt wytchnieniowy to rodzaj pobytu dziennego polegaj ący na połączeniu opieki i rehabilitacji nad osobą zależną z możliwością jej aktywizacji. Pozwala rodzinom i opiekunom na wytchnienie i odpoczynek od codziennego trudu związanego ze stałą pomocą bliskiej osobie, która wymaga pełnej uwagi, opieki i konieczności pielęgnacji. Komu szczególnie pobyt wytchnieniowy może pomóc?

Podczas pobytu zapewniamy umilające czas atrakcje tj. projekcje filmowe wieczorki wspomnień, urodziny miesiąca oraz zajęcia terapeutyczno—integracyjne.
Nie jesteś sam(a)! Zapewnimy spokój, komfort i wsparcia!

  • osobom zarówno przewlekle chorym,
  • jak i zdrowym, ale wymagającym opieki i wsparcia,
  • osobom mniej aktywnym ze względu na niepełnosprawność lub chorobę,
  • rodzinom, które potrzebują chwili wytchnienia od codziennych obowiązków,
  • pacjentom, których opiekunowie utracili możliwość opiekowania się bliskimi,
  • opiekunom, którzy od lat nie byli na urlopie, opiekunom, którzy poświęcając cały czas osobie zależnej zaniedbali relacje z małżonkiem i dziećmi,
  • wszystkim tym, którzy potrzebują chwili na załatwienie codziennych spraw i odpoczynek.