Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego programu rehabilitacji ręki spastycznej i ośrodka mowy. W ramach projektu przewiduje się opracowanie terapii zawierającej:

– indywidualną terapie funkcjonalną — rehabilitacja z pacjentem metodami neurofizjologicznymi wg. koncepcji NDT BOBATH i PNF.

– indywidualną terapię ręki ortezą dynamiczną – profesjonalne porady specjalisty w dziedzinie rehabilitacji neurologicznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE na kwotę 241 107 złInformacja o wyniku postępowania ofertowego

W związku z realizacją projektu „Opracowanie przez COL ATMA innowacyjnej terapii rehabilitacyjnej zaburzeń ośrodka mowy i ręki spastycznej powstałych w wyniku udaru mózgu”, w ramach działania OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.2.1 WSPARCIE PROCESÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 dnia 15 marca 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup zestawu ortez dynamicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku postępowania znajdą Państwo w załączonym pliku.